Info 24.5 kl. 20:17!

VIGTIGT! Vand kun haven hver anden dag: Vi oplever i øjeblikket et stort forbrug af vand. Så stort, at vi har svært ved at følge med; vi ligger faktisk så tæt på max, at vi kan risikere at løbe tør periodevis. Vi henstiller derfor med øjeblikkelig virkning til at ULIGE vej-numre vander på ULIGE datoer, og LIGE vej-numre vander på LIGE datoer Venlig hilsen, Gl. Rye Vandværk A.M.B.A Horsensvej 38 A, Gl. Rye 8680 Ry e-mail: glryevandvaerk@gmail.com cvr. 21267813 Hjemmeside - http://glryevandvaerk.dk Lednings-oplysning - http://glrye.vandforsyning.net

Gl. Rye Vandværk

Vagttelefon 8689 8930
(ved vandsprængning o.l.)

Ofte stillede spørgsmål

Vandværket opkræver kr. 13,13, dertil skal lægges grøn afgift fra kommunen på kr. 40,00.


Stophanen findes typisk 0,3 – 0,5 meter fra skel. Se evt. hvor dine naboers stophane er placeres, det giver en god ide, i hvilken afstand fra hækken du skal lede efter din stophane. Husk, det er husejerens pligt at holde stophanen fri.


Grundvand stammer fra nedbør, som er strømmet ned gennem jordlagene. 

Vandets vej fra regnvand på jordoverfladen og ned til grundvandsmagasinerne kan være en meget langsom proces. 

Det kan tage mellem 30 og 70 år, fra regnen falder, og vi indvinder det som grundvand. Vandet afgiver enkelt stoffer under denne proces, og enkelte stoffer bliver tilsat. 

Hvilke stoffer, der bliver tilsat, afhænger at jordlagene, det passerer. I de fleste tilfælde tilføres vandet naturligt mangan, jern og calcium. 


Flere spørgsmål/svar