Alarmeringsplan

Alarmeringsplanen viser, hvem der gør hvad og hvem der skal kontaktes i de forskellige situationer.

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal Gl. Rye Vandværk eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som beskrevet her i alarmeringsplanen.

Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandværket (vandværkspasser) eller til kommunen som tilsynsmyndighed ved vandværket.

Uden for normal arbejdstid kan det f.eks. være alarmcentralen eller redningsberedskabet, der modtager henvendelsen.

Eksempler på unormal vandforsyning:

  • En forbruger klager over vandkvaliteten
  • Brud på større ledninger
  • Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening
  • Hærværk eller indbrud på vandværkets ejendom
  • Trafikuheld med udslip af kemikalier
  • Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
glryevandvaerk.jpg