Information til forbrugerne

I en kritisk situation er det vigtigt at informere forbrugerne. Manglende information skaber utryghed.

Hvis vandværket ikke informerer ofte og præcist nok, vil pressen og forbrugerne ofte selv opsøge information.

Informationens indhold

  • Hvilke områder (af byen) af berørt
  • Årsag til problemet (ledningsbrud, strømsvigt, bakterier, pesticider mv.)
  • Konsekvens for forbrugerne (må vandet bruges? Eller kogeanbefaling, Må ikke drikkes)
  • Hvad gør vi for at normalisere vandforsyningen? Varighed
  • Hvornår kommer der mere information fra Vandværket?
  • Husk også at informere, når vandforsyningen er normal igen.

Hvordan orienteres?

På Vandværkets hjemmeside www.glryevandvaerk.dk, via telefon til følsomme forbrugere (dokument 03) og via SMS service fra Brædstrup Forsyning.

Hvem skal orienteres?

Berørte forbrugere.

Hvem skal orientere de forskellige parter?

Vandværkspasseren aftaler med Brædstrup Forsyning om der skal sættes en orientering i gang. Bliver der truffet beslutning om sådan en orientering skal bestyrelsen oplyses om dette.

Hvad skal der informeres om?

Se de standard-skrivelser (dokument 06-X), der er vedlagt kopier i beredskabsplanen.

Ved forurenet vand

SMS sendes til alle de berørte forbrugere med følgende standardtekst: ”Der er DATO klokken TID konstateret problemer med kvaliteten af drikkevandet fra Gl.

Rye Vandværk. Der er risiko for, at drikkevandet er forurenet. Derfor anbefaler embedslægen, at beboerne i området koger vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning, håndvask eller personlig hygiejne. To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Vandet fra hanerne kan godt bruges til for eksempel tøjvask, kogning af kartofler og lignende. Så snart forholdene igen er normale vil Gl. Rye Vandværk oplyse om normal anvendelse i en ny sms. På vores hjemmeside www.glryevandvaerk.dk kan man se områder og finde svar på de mest centrale spørgsmål om forureningen. Med venlig hilsen Gl. Rye Vandværk”.

Rent vand igen

SMS sendes til alle de berørte forbrugere med følgende tekst: ”Analyser har vist, at drikkevandet fra Gl. Rye Vandværk igen er rent. Skyl ud i 10 minutter – derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne som normalt. Alle haner med koldt vand i huset åbnes, både dem inde i huset og eventuelle udvendige vandhaner. Vandet skal løbe kraftigt i 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer. Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Misfarvningen skyldes, at aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes, når der bliver brugt store mængder vand inden for et kort tidsrum. Det misfarvede vand bør ikke drikkes. Installationen skal skylles igennem, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen. Gl. Rye Vandværk vil fortsat følge udviklingen af vandkvaliteten meget tæt. Har du spørgsmål, kan du kontakte Gl. Rye Vandværk på telefon 86 89 89 30. Med venlig hilsen Gl. Rye Vandværk”.

glryevandvaerk.jpg