Nødforsyning

Nødforsyningen skal etableres i de tilfælde, hvor Vandværket ikke er i stand til at opretholde normal vandforsyning. 

Idet Gl. Rye Vandværk har en rentvandsbeholder af en rimelig størrelse kan der leveres vand til beholderen med tankvogn.

Hvis Gl. Rye Vandværk er i en situation hvor de kun kan levere vand der kun må bruges til andet end drikkevand, så kan der opstilles aftapningsbeholder til aftapning af drikkevand til forbrugerne.

For opretholdelse af vandforsyning i forbindelse med bakteriologisk eller eksempelvis kemisk forurening af drikkevandet, er der indgået en aftale med Kemic vandrens A/S, jf. dokument 07-1.

Holst Kloakservice kan levere rent vand. Der er pt. ikke indgået en aftale med virksomheden.

 

Der er endvidere indgået en aftale med virksomheden Vand og Teknik A/S om opretholdelse af forsyningen i forbindelse ved nedbrud af SRO-anlæget. Jf. Dokument 07-2.

Det kommunale beredskab skal stille mandskab og materiel til rådighed. Det kunne f.eks. være tankvogne, som kan fylde vand i rentvandsbeholderen. Eller tanke, hvorfra kan tappe deres drikkevand. Tjek med Skanderborg Kommunes Beredskabschef.

Nødstrøm

Strømudfald vurderes til at optræde i meget begrænsede tidsperioder. Vi vurderer derfor, at vi ikke har brug for nødstrømsanlæg. Det kan være en mulighed at hente strøm ved Rye Kraftvarmeværk.

glryevandvaerk.jpg