Hyppigt stillede spørgsmål

Vi har her samlet nogle af de typiske spørgsmål, som folk har til vandværket og vandforsyningen.

 

Grundvand stammer fra nedbør, som er strømmet ned gennem jordlagene. 

Vandets vej fra regnvand på jordoverfladen og ned til grundvandsmagasinerne kan være en meget langsom proces. 

Det kan tage mellem 30 og 70 år, fra regnen falder, og vi indvinder det som grundvand. Vandet afgiver enkelt stoffer under denne proces, og enkelte stoffer bliver tilsat. 

Hvilke stoffer, der bliver tilsat, afhænger at jordlagene, det passerer. I de fleste tilfælde tilføres vandet naturligt mangan, jern og calcium. 


Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: 

  • Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand.
  • Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Vandværket leverer rent vand for 11,87 kr/m3 i 2019. Heraf udgør statsafgiften 6,37 kr/m3

Vandafledningsafgiften (spildvand) som opkræves af Skanderborg Forsyning, udgør 30,50 kr/m3 i 2019.

Priserne er eksl. moms. Dertil kommer der fast afgift pr. ejendom.

Bemærk det er altid de gældende priser på de aktuelle takstblade der gælder, de fremgår de de respektive hjemmesider.


Se under vandværkets vedtægter.


Hvis du har spørgsmål til din vandregning, skal du kontakte Brædstrup Fjernvarme, tlf. 7575 3300.


Ring på vagttelefonen 8689 8930.


Stophanen findes typisk 0,3 – 0,5 meter fra skel. Se evt. hvor dine naboers stophane er placeres, det giver en god ide, i hvilken afstand fra hækken du skal lede efter din stophane. Husk, det er husejerens pligt at holde stophanen fri.


De findes på Skanderborg Kommunes hjemmeside under Borger » Miljø og natur » Drikkevand » Regulativer og planer.


108 liter pr. person pr. døgn (2019-tal). Se mere på danskevv.dk/alt-om-vand/forbruger-hvor-meget-vand-bruger-du/


Til- og fraflytning skal meddeles skriftligt til vandværket.

Det sker oftest via ejendomsmægleren, men du kan også kontakte Brædstrup Fjernvarme på e-mail bodil@braedstrup-fjernvarme.dk


Vandets hårhed er 6,5 dH.


Vandmålere i drift er underlagt nationale regler for hvor tit de skal kontrolleres for om de viser korrekt.

Har du mistanke om at din vandmåler viser forkert, så kontakt vandværket.


Vandværket anbefaler altid at man bruger rent drikkevand med omtanke.

Hvis du vælger at vande have, så brug gerne opsamlet regnvand.

I meget tørre perioder, kan vandværket indføre restriktioner på havevanding.


Vandværket anbefaler altid, at man bruger rent drikkevand med omtanke, derfor brug mindst mulig vand til at rengøre din bil.


Vandværket anbefaler, at man løbende føre kontrol med sit forbrug.


Er der ikke nok tryk på vandet i dit hjem? Her er nogle tips:

danskevv.dk/alt-om-vand/saadan-faar-du-bedre-tryk-paa-vandet/

glryevandvaerk.jpg